wtorek, 3 lipca 2012

Attachment to memories

Przywiązanie do wspomnień
Attachment to memories (series)

Czasami, a może nawet częściej przywiązanie do wspomnień daje tak wielkie poczucie bezpieczeństwa, że zaczyna dominować nad prawdą. Wielu z nas jednak znajduje w tym poczuciu dużą dawkę spokoju.

Attachment to reminiscences gives a sense of security so large that it begins to dominate the truth. Many of us in these memories find peace.


bory tucholskie

by Mariusz Warsinski